Algemene voorwaarden

Fotosessie en betaling

Het bedrag van de fotosessie wordt ten laatste op de dag van de shoot zelf betaald. Er is geen bancontact aanwezig.

Eigendom / autersrecht en gebruik van de foto’s

‘FURRY FRIENDS’ gebruikt enkel foto’s uit de shoot voor eigen Facebook/blog/website/... Wens je dit niet, dan kan dit voorafgaandelijk besproken worden en kan er een uitzondering worden gemaakt. Indien niet aangehaald door de klant, gaat de klant akkoord met bovenstaande.

In de prijs van de fotosessie zijn een aantal beelden in digitale vorm inbegrepen. Deze foto’s worden afgeleverd in hoge resolutie met en zonder logo (printformaat 21x30).
De foto’s voorzien van logo dienen door de klant gebruikt te worden op een persoonlijke website of social media, enz.

De foto’s zonder logo zijn enkel voor eigen reproductie en mogen op geen enkele wijze gepubliceerd worden, ook niet op een eventuele eigen website, social media, drukwerk voor commerciële doeleinden of non-profitorganisaties, enz. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan deze zoals aangeleverd door ‘FURRY FRIENDS’.

Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van ‘FURRY FRIENDS’.

De afgespoken foto's worden na afloop van de shoot per mail/WeTransfer verstuurd of overhandigd in de afgesproken resolutie. De afwerkingstijd is afhankelijk van het aantal foto's, de drukte en de bewerkingsgraad. Heb je de foto's graag op USB/externe harde schijf kan je deze op de dag van de reportage meegeven, en weer ophalen na een seintje.

De verwerkingstijd wordt zo goed mogelijk gecommuniceerd, is normaal gemiddeld drie weken, maar kan door drukte, hoeveelheid foto’s afwijken..

Heb je je foto's om één of andere reden sneller nodig dan de vooropgestelde termijn? Laat het dan zeker weten! In de mate van het mogelijke wordt er aan de afwerking van je beelden dan voorrang gegeven.

PRIVACYBELEID

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation) van toepassing.

Uw privacy en gegevensbescherming is voor FURRY FRIENDS van het grootste belang. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. In deze privacyverklaring vindt u deze informatie terug: welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw rechten zijn en ook heel belangrijk: hoe u deze rechten kan uitoefenen.

FURRY FRIENDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw afbeelding is uiteraard ook een persoonsgegeven. FURRY FRIENDS behoudt zich het recht voor om gemaakte foto's te gebruiken voor haar portfolio, of publicatie op Facebook, Instagram, haar website of andere kanalen teneinde zo het publiek te informeren over haar kennis en kunde. Indien u niet wenst dat uw foto's gebruikt kunnen worden voor dergelijke doeleinden, dan kunt u dit melden middels een bericht aan info@furry-friends- hondenfotografie.be.

FURRY FRIENDS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Mijn website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers, tenzij u ze aan mij verschaft via het contactformulier.

We bewaren enkel de gegevens zolang dat nodig is, dwz: gegevens in onze boekhouding, dienen wij in opdracht van de fiscus te bewaren, zolang dit voor hun nodig is.

FURRY FRIENDS verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alléén als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u –of- om te voldoen aan een wettelijke/fiscale verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FURRY FRIENDS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

FURRY FRIENDS gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.